Askepletvinge – Euphydryas maturna

RELATEREDE ARTIKLER

Askepletvinge på latin Euphydryas maturna er en sommerfugl af Takvingefamilien, som er udbredt i Europa, men er en hyppigere gæst i den østlige del, som Ungarn og videre ind i Asien. I de få vesteuropæiske lande, der har de små bestande er den alle steder truet – og dermed også ofte fredet. Sommerfuglen ses kun i de fugtige lysninger med træet Ask eller eller blomsten Kvalkved.

Forekomst i Norden
Arten ses slet ikke i Danmark. Det sidste fund er dateret helt tilbage til 1890. Da bestanden i Skåne også er uddød er det kun i midtsvrige den kan ses. Derudover er det eneste sted hvor sommerfuglen fortsat er hyppigt forekommende i det sydøstlige Finland. Den er ikke kendt i Norge.
Livscyklus
Æggene lægges i meget store hobe på op til 200. De klækker efter tre uger. Larverne lever så i et spind for eksempel på et askeblad. Larver såvel som spind falder til jorden om efteråret. Her finder to overvintringer sted. Det næste år bevæger larverne sig op i trækronerne lige ved løvspring og her lever de af nyudsprungne blade. Det er først på sommeren, at larven er udvokset og oversomrer og overvintrer – for anden år. Om foråret forpuppes larven endeligt og den voksne sommerfugl klækker efter to til fire uger. Denne flerårige livscyklus er set i Sverige. I det sydligere i Europa er den etårigt og lever på flere forskellige typer værtsplanter om foråret.

Askepletvinge – Udseende

Askepletvinge er en stor pletvinge. Dens overside har ret lyse pletter i det indre mellemfelt og helt murstensrøde pletter i rod- og sømfeltet.

Fakta om: Askepletvinge

Familie: Nymphalidae (Takvingefamilien)
Slægt: Euphydryas
Art: E. maturna

Læs også disse artikler

Skovblåfugl – Celastrina argiolus

Skovblåfugl som på latin går under Celastrina Argiolus er en af de mindre sommerfugle af Blåfuglefamilien. Det er en af verdens mest...

En tur på stranden – de bedste steder

En tur i naturen er forfriskende for de alle. Vi er heldige at bo i et lille land, hvor der er kort...

Sydeuropæisk Svalehale – Iphiclides podalirius

Den sydeuropæiske Svalehale, der på latin hedder Iphiclides Podalirius er en sommerfugl af svalehalefamilien. Den er temmelig kendt og udbredt i Europa...