Citronsommerfugl – Gonepteryx rhamni

RELATEREDE ARTIKLER

Citronsommerfuglen eller Gonepteryx Rhamni på latin er en sommerfugl af Hvidvingefamilien, som er vidt udbredt i Europa, Asien, Syrien og helt til Sibirien.

Det er årets allertidligste dagsommerfugl i Danmark. Den voksne sommerfugl ses allerede i starten af marts. Den holder til hvor dens værtsplanter som Tørst og ikke mindst Vrietorn findes. Det vil sige i fugtige skove med stor diversitet, krat og naturligvis haver med Tørstetræer. Den voksne sommerfugl er en ret god flyver og derfor bliver den set mange andre steder. Citronsommerfuglen er et meget almindeligt syn i hele Danmark.

Livscyklus
Ægget lægges i maj på enten tørst eller vrietorn. Efter ca. en uge klækkes larven. Larven lever af tørstetræets blade og gnaver karakteristiske ovale huller i dem. Efter en måned er larven udvokset og forpupper sig. I slutningen af juni klækkes puppen efter et par uger, og den nye generation af sommerfuglen kommer frem. Den voksne sommerfugl kan træffes helt hen i slutningen af oktober i varme år. Den søger føde for at opbygge reserverne til vinterdvalen, da det er den voksne sommerfugl, der overvintrer. Sommerfuglen overvintrer i det fri, gerne i løvet af stedsegrønne planter, f.eks. kristtorn og vedbend, her kan den overleve at blive dækket af sne og rim.

Foderplanter
Larven lever på tørst og vrietorn. De voksne sommerfugle søger til blomster af kåltidsel, rødkløver, mælkebøtte og andre kurvblomster.

Citronsommerfugl – Udseende

Citronsommerfuglen er ikke til at tage fejl af. Hannen er strålende gul, mens hunnen er mere dæmpet grønhvid. På vingernes undersider findes to orange midtpletter, og forvingerne har herudover en karakteristisk spids. Der er ikke meget variation i udseendet mellem forskellige individer, og sommerfuglens vingefang er mellem 51–60 mm.

Fakta om: Citronsommerfugl

Familie: Pieridae (Hvidvingefamilien)
Slægt: Gonepteryx
Art: G. rhamni

Læs også disse artikler

Det Hvide W – Satyrium w-album sommerfugl

Det hvide W eller Satyrium w-album er en sommerfuglaf Blåfuglefamilien, som typisk er tilknyttet træsorten Elm i skovbryn. Der er ret udbredt...

Okkergul Randøje – Coenonympha pamphilus

Okkergul randøje eller på latin Coenonympha pamphilus er en sommerfugl, som tilhører Takvingefamilien og er mest udbredt i Eurasien og det nordvestlige...

Citronsommerfugl – Gonepteryx rhamni

Citronsommerfuglen eller Gonepteryx Rhamni på latin er en sommerfugl af Hvidvingefamilien, som er vidt udbredt i Europa, Asien, Syrien og helt til...