Kommabredpande – Hesperia comma

RELATEREDE ARTIKLER

Kommabredpanden på latin Hesperia Comma er en ret lille sommerfugl af Bredpandefamilien. Den holder til på varmeoverdrev og trives på planten Fåresvingel. I Danmark søger den de typisk tørre stenede – eller sandede – strandoverdrev og klitområder. Flyvetiden for sommerfuglen er fra slutningen af juli til først i september.

Udbredelse
Sommerfuglen er ret sjælden i Danmark og på stærk tilbagegang. Den er stort set uddød på Øerne på trods af at den ind til midten af det 20. århundrede var ret så velkendt og almindelig lokalt over hele landet. Det er faktisk kun ved Skallingen – i Thy på Skagen, på Læsø og Samsø at der findes gode bestande. I øvrigt findes arten i store dele af Europa. Den er også i stort antal i Nordvestafrika og den tempererede del af Asien og ikke mindst i det vestlige Nordamerika.
Livscyklus
Ægget lægges stort set kun på græsarten Fåresvingel. Her overvintrer det og klækkes i begyndelsen af april. Når larven er udvokset vil det forpuppe sig og udklækkes efter to til tre uger

Kommabredpande – Udseende

Kommabredpanden kan til forveksling hurtigt ligne stor bredpande. Men kommabredpanden er den eneste bredpande som har de meget tydelige hvide firkantede pletter som du finder på vingernes bagside. PÅ hannens forvingernes overside er duftskæl som ligner et komma. De ældre eksemplarer af kommebredpanden kan dog være ret svære at skelne fra den store bredpande. Dette skyldes at de hvide pletter hurtigt falmer, når sommerfuglen er blevet slidt. Hunnen er – meget normalt for sommerfugle – lidt større end hannen med et vingefang på cirka 2,4 til 3,2 cm.

Fakta om:

Familie: Hesperiidae (Bredpandefamilien)
Slægt: Hesperia
Art: H. c

Læs også disse artikler

Sort Ildfugl – Lycaena Tityrus

Den sorte ildfugl som på latin kendes som Lycaena Tityrus er en sommerfugl af Blåfuglefamilien. Den er især set på de tørre...

Brun Pletvinge – Melitaea Athalia

Brun pletvinge eller på latin Mellicta Athalia er en sommerfugl af Takvingefamilien, som er vidt udbredt i Europa og gennem Asien.

Monark – Danaus Plexippus

Monark - der på latin bedst kendes under navnet Danaus Plexippus - er en sommerfugl af Takvingefamilien. Sommerfuglen er ses i Mexico...