Lille Kålsommerfugl – Pieris rapae

RELATEREDE ARTIKLER

Lille kålsommerfugl eller på latin Pieris Rapae er en sommerfugl af Hvidvingefamilien, som ses i stort omfang i Europa og Nordafrika, samt Asien og særligt i Japan. Den er også kommet til Nordamerika, hvor den nu er almindelig grundet fauna og klima. Det er en af de mest almindeligste danske dagsommerfugle.

Lille kålsommerfugl flyver over hele Danmark, men kun i skove. På heden findes den slet ikke. Den lille kålsommerfugls flyvetid er som regel fra begyndelsen af maj til omkring oktober.

Livscyklus
Lille kålsommerfugl har som oftest tre generationer henover en sommer. Deres æg lægges og klækkes efter fem dage – men i meget varmt vejr kan der dog gå helt ned til to dage. Larverne er udvoksede efter to til tre uger og den forpupper sig så. I varmt vejr klækkes puppen allerede efter en uge. Så den fuldvoksne sommerfugl er kun er tre til fire om udviklingen fra ægget lægges. Efterårets pupper vil overvintre til næste forår.

Skadedyr
I opblomstringsår, der hvor mængden af parasitter på sommerfuglen er lav og vejrforholdene i foråret har været særligt gode vil de forekomme i meget store mængder og optræde som decideret skadedyr i de danske haver. De lever på kålplanter og kan afpille kålen så kun ribberne står tilbage.

Lille Kålsommerfugl – Udseende

Den lille kålsommerfugl ligner fuldstændig en stor kålsommerfugl bare mindre.

Fakta om:

Familie: Pieridae (Hvidvingefamilien)
Slægt: Pieris
Art: P. rapae

Læs også disse artikler

Vejrandøje – Lasiommata megera

Vejrandøjen eller på latin Lasiommata Megera er en stor sommerfugl af Takvingefamilien. Den er udbredt i Sydeuropa, Nordafrika og nord for...

Monark – Danaus Plexippus

Monark - der på latin bedst kendes under navnet Danaus Plexippus - er en sommerfugl af Takvingefamilien. Sommerfuglen er ses i Mexico...

Violetrandet Ildfugl – Lycaena hippothoe

Sommerfuglen Violetrandet ildfugl er i blåfuglefamilien. Den er især udbredt på enge og overdrev med blomster i de mellemste og nordligste dele...