Sandrandøje eller Hipparchia Semele

RELATEREDE ARTIKLER

Sandrandøjen eller på latin Hipparchia semele er en sommerfugl af Takvingefamilien, som er vidt udbredt i Europa.

Det er den største randøje i kongeriget Danmark, hvor den findes i stort antal langs hele den jyske vestkyst, på Djursland, langs sydkysten af Limfjorden, på Samsø og Læsø og en masse andre steder i det ganske land. Sandrandøjen holder – som navnet mere end antyder – til på de mange sandede lokaliteter som for eksempel heder og klitter, strandoverdrev og klippeheder. Den kan godt lide at sidde og sole sig på den bare jord. Her er den godt kamufleret og den er meget svær at se. Man kan observere sommerfuglen i perioden fra starten af juli og til midten af september.

Livscyklus
Efter æggene er lagt, går der to til tre uger før larven endelig kommer frem. Larven overvintrer og det næste forår i marts begynder den at vågne op lige så stille igen. Omkring 1. juni forpupper den sig. Puppen laves i et mindre hul i jorden, hvor larven graver og efterfølgende forer med silke. Først efter fire til fem uger, så klækkes puppen og den voksne sommerfugl kommer frem klar til at flyve.

Sandrandøje – Udseende

Der er meget omend meget stor variation i Sandrandøjens udseende. Vingefanget kan være op til 56 mm. Hunnen er normalt størst (hvilket næsten altid gør sig gældende for sommerfugle) og har de største øjepletter. I hvile sidder sommerfuglen med vingerne klappet helt sammen og forvingerne næsten skjult af bagvingerne.

Fakta om: Sandrandøje

Familie: Nymphalidae (Takvingefamilien)
Slægt: Hipparchia
Art: H. semele

Læs også disse artikler

Stor Bredpande – Ochlodes Sylvanus

Stor bredpande - på latin kendt som - Ochlodes sylvanus er en sommerfugl af Bredpandefamilien. Den store bredpande ses ofte i lysninger...

Hedepletvinge – Euphydryas aurinia

Hedepletvinge på latin Euphydryas aurinia er en sommerfugl, der lever i tempererede egnes vådområder i Europa og Asien.

Askepletvinge – Euphydryas maturna

Askepletvinge på latin Euphydryas maturna er en sommerfugl af Takvingefamilien, som er udbredt i Europa, men er en hyppigere gæst i den...