Sortplettet Blåfugl – Phengaris Arion

RELATEREDE ARTIKLER

Sortplettet blåfugl på latin Phengaris Arion er en sommerfugl af blåfuglefamilien, der er udbredt i Europa og Asien. I Nordvesteuropa er den dog gået meget tilbage i antal i nyere tid. I særdeleshed i Danmark, hvor tendensen har været nedadgående gennem de sidste 200 år. Den Sortplettede Blåfugl findes i dag enkelte steder i Nordjylland og ganske få på Møn. Den lever på tørre overdrev (hvor der ikke gødes) og i og ved klitter, hvor værtsplanten Timian findes. Larven leves på stikmyrer – Myrmica som en parasit.

Arten blev beskrevet af selveste Carl von Linné i midten af 1700 tallet.

Sortplettet Blåfugl – Udseende

Med sit – for sommerfugle – enorme vingefang på omkring 4 cm. er sortplettet blåfugl den største af de danske blåfugle. Rundt om de blå for- og bagvinger har den en bred mørk søm. Den er og ses som lidt kraftigere hos hunnen. På forvingernes overside har den fem til seks sorte pletter. Det er dem der har givet arten deres navn. Det varierer dog en del, og det er ikke så sjældent at se eksemplarer, hvor pletterne helt mangler. Det ses især på Møn, hvor det anses at være gældende for cirka hver femte sortplettet blåfugl. På undersiden har arten også de markante sorte pletter med blågrøn metalglans for enden af bagvingen.

Livscyklus
Ægget lægges i blomsterhoveder af Timian og de klækker indenfor en uges tid. Derefter lever den lille larve af blomster og modnende frø. Derefter forlader den planten og lader sig adoptere af myrer af slægten Myrmica. De transporterer den nu 3 mm lange larve til myreboet. Her lever den som parasit af myrernes yngel indtil det efterfølgende forår. Den forpupper sig i myreboet for så at klække i den sidste halvdel af juni eller første halvdel af juli.

Fakta om: Sortplettet Blåfugl

Familie: Lycaenidae (Blåfuglefamilien)
Slægt: Phengaris
Art: P. arion

Læs også disse artikler

Violetrandet Ildfugl – Lycaena hippothoe

Sommerfuglen Violetrandet ildfugl er i blåfuglefamilien. Den er især udbredt på enge og overdrev med blomster i de mellemste og nordligste dele...

Friluftsliv – vandreture i danmark

Vandreture i Danmark er en oplevelse, der både er alsidig og byder på en spændende mangfoldighed af...

Kløverblåfugl – Glaucopsyche alexis

Kløverblåfugl på latin Glaucopsyche Alexis er en mindre sommerfugl af Blåfuglefamilien. Arten er udbredt i det meste af Europa især mod øst...