Stor Kålsommerfugl – Pieris Brassicae

RELATEREDE ARTIKLER

Stor kålsommerfugl – på latin kendt som – Pieris brassicae er en sommerfugl af Hvidvingefamilien. Den er særdeles udbredt i dele af Asien og Europa. Sommerfuglen overalt hvor der er opdyrket land og ses derfor oftest i haver, hvor der ikke bliver brugt ukrudt- og andre bekæmpelsesmidler. Den kan dog være et skadedyr i såvel haver som gartnerier, da dens larve fortærer alle slags kål og efterlader kålplanterne som afpillede nøgne skeletter.

Forekomst i Danmark
Arten er meget almindelig overalt i Danmark. Dens hyppighed svinger meget over en sommer. Det skyldes den lille snyltehveps – på latin kendt som – Apanteles glomeratus, kan inficere helt op til 90 % af kålsommerfuglens larver. Sommerfuglens overvintrende pupper vil dø, hvis temperaturen kommer længere ned end -22 grader. Så en streng vinter kan bidrage til en sæson med langt færre kålsommerfugle sommeren efter.

Livscyklus
Stor kålsommerfugl har op til tre og fire generationer henover en sommer. De orangegule æg lægges i store klynger og ti til tolv dage senere klækkes de – og larverne kommer frem. Som noget helt usædvanligt iblandt kålsommerfulge er larverne sociale i de allerførste larvestadier. Larverne vandrer fra blade i det tredie larvestadie til blomster på sennepsplanter og udelukkende æder blomster i resten af deres larveliv. Det er behæftet med usikkerhed om det også gælder på andre værtsplanter. Efter tre til fire uger forpupper larverne sig. Er det sent på året vil de overvintre til næste sommer. for så at forpuppe sig
Vandringer
Stor kålsommerfugl vandrer i store flokke med op til flere millioner sommerfugle af gangen. Det kan ligne en snestorm. Nu hvor insekticider bruges som værn mod skadedyr er det et sjældent syn med de store træk. Flyvetiden er i starten af maj og kan i de varme år vare helt hen i slutningen af oktober helt afhængig af det antal generationer der er klækket det år.

Stor Kålsommerfugl – Udseende

Både hunsommerfuglen såvel som hansommerfuglen er hvid til hvidligt lysegul. deres forvingers spidser er sorte og deres aftegning er meget skarpt afgrænset. Derudover har den ofte sorte pletter bagtil ved forvingerne. Vingefanget er cirka fem til seks en halv cm. Larverne af Stor kålsommerfugl er hårede og brogede i gule, sorte og grønlige nuancer.

Fakta om: Stor Kålsommerfugl

Familie: Pieridae (Hvidvingefamilien)
Slægt: Pieris
Art: P. brassicae

Læs også disse artikler

Mørk Pletvinge – Melitaea Diamina

Den mørke pletvinge eller på latin: Melitaea Diamina er en mørk sommerfugl i takvingefamilien. Den er særligt udbredt i CentralAsien og Mellemeuropas...

Sortåret Hvidvinge – Aporia Crataegi

Den sortårede hvidvinge også på latin kaldet Aporia Crataegi er en sommerfugl af Hvidvingefamilien. Den er en stor dagsommerfugl. som er ret...

Østlig Perlemorsommerfugl – Argynnis laodice

Den østlige perlemorsommerfugl er i takvingefamilien. Den er meget udbredt fra Polen, Letland og Litauen og resten af Østeuropa og længere mod...