Vejrandøje – Lasiommata megera

RELATEREDE ARTIKLER

Vejrandøjen eller på latin Lasiommata Megera er en stor sommerfugl af Takvingefamilien. Den er udbredt i Sydeuropa, Nordafrika og nord for Sahara, samt i Lilleasien. Den kan forekomme i Danmark hvor den foretrækker de tørre og solrige områder. Den foretrækker klart bakket terræn og dens udbredelse i Danmark er meget varieret. Den er i særdeleshed almindelig på Nordsjælland, Sydfyn, Samsø, Bornholm og Djursland. Hvis du er uden for disse områder forefindes den kun lokalt og/eller er meget sjælden. Den flyver fra midt i maj til slutningen i september eller først i oktober.

Livscyklus
Normalt er der to generationer af sommerfuglen henover en sommer i Danmark. Det er kun i ekstremt varme år – hvor 1. generation kommer frem tidligt – at der kan findes eksemplarer af en eventuel 3. generation. Ægget lægges på græsarter af forskellig art og de klækkes cirka efter en uge. Larverne fra den 1. generation vokser sig store på mindre end en måned og derefter forpupper sig så umiddelbart efter. Omkring midt i juli kommer den voksne sommerfugl frem. De voksne sommerfugle kan du observere langt ind i september. Larver af 2. generation plejer at sætte sig til overvintring som halvvoksne. Efter overvintringen de næste forår kommer de første voksne individer frem omkring midt i maj.

Vejrandøje – Udseende

Vejrandøjen er af en slægt af sommerfugle med hårede øjne. Det vil sige at mellem hver del af de sammensatte øjne vokser der små fine hår. Det latinske slægtsnavn: Lasiommata er en hentydning til netop de hårede øjne. Vejrandøjen er både smuk og har ravgul-brun med sorte tegninger på vingerne. Hannen har også en bred stribe af sorte duftskæl på skrå henover oversiden af forvingen. Begge køn har også en betydelig og letgenkendelig sort øjeplet. Vingefanget hos arten er fra 3,5 til 4,4 cm. Der kan forekomme en hel del variation indenfor arten. Der vil være enkelte individer, som kan have flere mindre øjepletter på forvingen.

Fakta om: Vejrandøje

Familie: Nymphalidae (Takvingefamilien)
Slægt: Lasiommata
Art: L. megera

Læs også disse artikler

Dværgblåfugl – Cupido minimus

Dværgblåfugl eller på latinsk Cupido minimus er en sommerfugl af Blåfuglefamilien. Dens art er meget udbredt i Europa og i dele...

Sortåret Hvidvinge – Aporia Crataegi

Den sortårede hvidvinge også på latin kaldet Aporia Crataegi er en sommerfugl af Hvidvingefamilien. Den er en stor dagsommerfugl. som er ret...

Dukatsommerfugl – Lycaena virgaureae

Dukatsommerfugl eller på latin Lycaena virgaureae er en sommerfugl af Blåfuglefamilien, som er udbredt i store dele af Norden, Mellem- og Østeuropa...