Mosehøsommerfugl – Colias palaeno

RELATEREDE ARTIKLER

Mosehøsommerfugl der på latin hedder Colias Palaeno er en sommerfugl af Hvidvingefamilien. Den ses oftest i skovens tørvemoser, hvor planten Mosebølle er. Mosehøsommerfuglen flyver fra starten af juni til slutningen af juli og er med sin diskrete gule charme noget der vækker den danske sommer til live når den er på et sjældent besøg.

Udbredelse
Mosehøsommerfuglener både udbredt og almindelig i Norge, Sverige og Finland. Den er også længere sydpå – i Alperne – og ikke mindst lokalt i lavlandet. Kommer du østpå er den temmelig udbredt i den nordlige og tempererede del af Nordamerika og Asien.

Arten er som nævnt en sjælden gæst i Danmark. Der er indtil i dag observeret 200 til 300 gange og haldelen af gangene var under den varme sommer i 1992. Her invaderede arten nærmest Danmark fra broderlandet Sverige. Som det antydes kraftigt er den en raritet i Danmark Dels fordi dens foretrukne levested langsomt er ved at forsvinde og dels fordi de larver, som overvintrer har meget svært ved at finde ud af præcis hvornår det er forår. Dermed kommer de frem for tidligt dør af sult og kulde. Der er dog et spinkelt håb om, at hvis sommerfuglen kan etablere sig her, såfremt dens levesteder beskyttes.

Livscyklus
Æggene lægges som navnet kan antyde på planten Mosebølle. Æggene klækker cirka efter en uge. I sensommeren henover august går larven i vinterdvale. Den har så lavet et lille spind,som er spundet på Mosebølleplanten. Henover efteråret falder spindet ned sammen med de visne blade. Dermed overvintrer larven på jorden. Den venter helt til næste forår for at komme frem igen. Fra sidst i maj eller først i juni, så er larven udvokset – og vil derefter forpuppe sig.

Mosehøsommerfugl – Udseende

Hannen er ret tydelig gul, hvor hunnen kun – og lidt atypisk – er svagt gullig grænsende til hvid. Begge køn har en signifikant mørkebrun vingesøm og har tydelige røde frynser langs vingesømmet. På undersiden af forvingerne forefindes en lille firkantet og meget tydelig og hvid midtplet.

Fakta om: Mosehøsommerfugl

Familie: Pieridae (Hvidvingefamilien)
Slægt: Colias
Art: C. palaeno

Læs også disse artikler

Engperlemorsommerfugl – Brenthis ino

Engperlemorsommerfugl eller på latin Brenthis ino er en sommerfugl af Takvingefamilien, der er meget udbredt i Europa især i Mellemeuropa. Østpå er...

Mest almindelige fugle i Danmark

Selv de mest almindelige fugle i Danmark er med til at gøre skovturen med børn til en stor oplevelse. For skoven byder...

Friluftsliv – vandreture i danmark

Vandreture i Danmark er en oplevelse, der både er alsidig og byder på en spændende mangfoldighed af...