Fransk Bredpande – Pyrgus armoricanus

RELATEREDE ARTIKLER

Fransk bredpande eller på latin – Pyrgus Armoricanus er en sommerfugl af Bredpandefamilien. Den Franske Bredpande findes i særdeleshed på varme og ugødede blomsterrige steder med lavtvoksende vegetation, som for eksempel kyststrækninger, hvor den optræder i kolonier. De enkelte individer i en koloni flyver ikke ret langt bort, så arten er ikke særligt god til at sprede sig. Sommerfuglen flyver i perioden fra majtil juni og igen fra sidst i juli til sidst i august.

Udbredelse
Fransk Bredpande er af de mest sjældne dagsommerfugle i kongeriget Danmark. Den er vil gerne have varme og den findes i Danmark kun på Røsnæs, og der er en lille koloni på Eskebjerg Vesterlyng(som blev opdaget 2006), hvilket er dens nordligste udbredelsesområde i Europa. Sommerfuglens eksistens i Danmark er afhænghig af naturplejen her. Det vil sige at græsningstrykket skal holdes så vegetationen kun bliver to til tre cm høj, og samtidig må der ikke gødes.

Arten er særdeles dbredt i Syd- og Mellemeuropa samt i det sydvestlige Asien.

Livscyklus
Deres æg lægges på værtsplanten og efter ti til femten dage klækkes de. Ligesom den spættede bredpande vil larven spinde et lille spind, som den kan skjule sig i. Som larven bliver større vil den konstruere et lille “telt” af bladdele som skjul. Efter to måneder er larven fuldt udvokset og vil forpuppe sig. Efter to til tre uger klækkes puppen og larverne efter anden generation af sommerfugle vil overvintre til næste år – i små konstruerede bladhylstre.

Fransk Bredpande – Udseende

Den Franske Bredpande forveksles ofte med spættet bredpande. Men Den Franske Bredpande har ikke så store velaftegnede hvide pletter og bagvingerne vil ofte mangle dem helt. Derudover er fransk bredpande lidt større med et vingefang op til 2,6 cm. Hunnen er – som det er vanligt for de fleste dagsommerfugle – en smule større end hannen. Samtidig kan anden generation virke en smule mere langstrakt end første generation. Herudover er der lille variation indenfor arten.

Fakta om:

Familie: Hesperiidae (Bredpandefamilien)
Slægt: Pyrgus
Art: P. armoricanus

Læs også disse artikler

Det Hvide C – Polygonia C-album sommerfugl

Det hvide C eller på latin bedre kendt som Polygonia c-album er en sommerfugl af Takvingefamilien, som holder til i skoven, hvor...

Iris – Apatura iris sommerfugl

Iris eller på latin Apatura Iris er en sommerfugl af Takvingefamilien, der er udbredt i Mellemeuropa fra Frankrig og helt over til...

Sørgekåbe – Nymphalis Antiopa

Sørgekåben eller Nymphalis Antiopa - som den hedder på latin - er en sommerfugl af takvingefamilien. Den ses for det meste...